ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 / 6

ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 / 6

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4/6/2017(α)11/6/2017(β)18/6/2017(γ)

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 4/6/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.30 με 17.30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1  - Καλαμαριά (ισόγειο), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

1.   Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων για την α’ διαχειριστική χρήση 2016.
2.   Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016.
3.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Συνεταιρισμού για την α’ διαχειριστική χρήση 31/8/2016 έως 31/12/2016.
4.   Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016.
5.   Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου περιόδου από 31/8/2016 έως 31/12/2016
6.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Συνεταιρισμού της περιόδου από 31/8/2016 έως και 31/12/2016.
7.   Έγκριση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017.
8.   Έγκριση των σχεδίων προτάσεων – κατευθύνσεων ανάπτυξης του Συνεταιρισμού.
9.   Έγκριση του προσχεδίου Εκπόνησης Εσωτερικού Κανονισμού του Συνεταιρισμού και της σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή του.
10.       Έγκριση των αιτήσεων νέων μελών για εγγραφή και τακτικών  μελών προς διαγραφή, καθώς και της πρότασης  του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μελών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 23 του καταστατικού.
11.       Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας (51 μέλη) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 11η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (26 μέλη), θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 18η Ιουνίου 2017 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη (11 μέλη) και αν παρίστανται. 

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω προβλέψεις περί μειωμένης απαρτίας δεν ισχύουν αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 23  του καταστατικού του συνεταιρισμού. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή  το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη (Μερίδα). Για την τακτοποίηση της ταμειακής εκκρεμότητας της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από τον Ταμία του Συνεταιρισμού  κ Μιχαήλ Παναγιωτίδη, τηλέφωνο: 2313314239,6993137277.
Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα και εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού.

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 28 ΜΑΪΟΥ 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΩΜΑΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 MAΪOY 2017 στις "Καπναποθήκες"Ν.Κρήνης

Και αυτή την ΚΥΡΙΑΚΗ για τα μέλη του συνεταιρισμού πολλές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!
Δείτε παρακάτω τη σχετική αφίσσα.
Για να γραφτείτε μέλη συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ https://agropankalamarias.blogspot.gr/2017/03/blog-post_2.html 
και ελάτε στην αγορά για να παραλάβετε την κάρτα μέλους .


Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7/5/2017(α) – 14/5/2017(β) – 21/5/2017(γ)

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 7/5/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 με 18.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1  - Καλαμαριά (ισόγειο), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΡΕΤΣΟΥ)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Το Αγροτικό Παντοπωλείο  εύχεται σε όλους και σε όλες τις οικογένειες, υγεία,δύναμη,αγάπη και αλληλεγγύη για να μείνει η κοινωνία όρθια και να γίνει ο κόσμος δικαιότερος.
Και αυτή την ΚΥΡΙΑΚΗ για τα μέλη του συνεταιρισμού πολλές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!
Δείτε παρακάτω τη σχετική αφίσσα.
Για να γραφτείτε μέλη συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ https://agropankalamarias.blogspot.gr/2017/03/blog-post_2.html 
και ελάτε στην αγορά για να παραλάβετε την κάρτα μέλους .

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Οι αρχές του συνεταιρισμού μας

Από τον Αύγουστο του 2016 «ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»  έχει πλέον νομική μορφή (με την απόφαση 153/30-8-2016), είναι Αστικός Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών και λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (του νόμου 4430/31-10-2016).


ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό του,
 
Ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις Διεθνείς Συνεταιριστικές  Αρχές όπως αυτές είναι αναγνωρισμένες από το διεθνές και εθνικό δίκαιο  και ειδικότερα:

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου 2017 στις "Καπναποθήκες"Ν.ΚρήνηςΣε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο


Άρθρο 37 – Αγορές των Καταναλωτών

1. Σκοπός των αγορών αυτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, οι αγορές αυτές διοργανώνονται, υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος και η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος άρθρου, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών – πολιτών, η οποία θα παραπέμπει ευθέως στους ως άνω σκοπούς των αγορών αυτών.